Παραδοσιακά και βιολογικά προϊόντα υψηλής ποιότητας

Αρχική » Eλιές » Βιολογικές ελιές Θρούμπα Θάσου 500gr

Βιολογικές ελιές Θρούμπα Θάσου 500gr

Βιολογικές ελιές Θρούμπα Θάσου 500gr
Βιολογικές ελιές Θρούμπα Θάσου 500gr
Ποσότητα
 
  στη λίστα επιθυμιών
στη λίστα σύγκρισης
Κωδικός προϊόντος: EL051

Περιγραφή

Λεπτομέρειες προϊόντος

Κωδικός προϊόντος EL051
Παραγωγός Agrotika Proionta Thassou
Βάρος 0.50 kgr
Προβολές 1200
english greek

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού
Έχουμε 101 επισκέπτες σε σύνδεση

Το καλάθι μου

Το καλάθι σας είναι άδειο!
Λίστα επιθυμιών
Λίστα σύγκρισης
Kalimera

Facebook like

49 queries executed
1
SELECT * FROM elx_core_acl_access_lists
2 SELECT id FROM elx_menu WHERE link='index.php?option=com_eshop' AND published='1' AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%greek%'))
3 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='54'
4 SELECT template, params FROM elx_templates_menu WHERE client_id='0' AND menuid='0'
5 DELETE FROM elx_session WHERE (time < 1462484298)
6 SELECT * FROM elx_session WHERE session_id='51e620f8057eeb2535ceef6f08f2028a'
7 SELECT session_id FROM elx_session WHERE session_id='8dd4004cd9a10c5d9a2b23ddb3de4dfd'
8 INSERT INTO elx_session ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`allowed`,`guest`,`ip` ) VALUES ( '49588ee71f33af4d06baf10a5a2edc1a','1462493298',NULL,'29','29','1','54.234.153.197' )
9 SELECT name FROM elx_core_acl_aro_groups WHERE group_id='29'
10 SELECT id, sdvalue FROM elx_softdisk WHERE sdsection='STATICCACHE' AND sdname='COM_ESHOP'
11 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors' ORDER BY ordering
12 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='editors-xtd' ORDER BY ordering
13 SELECT access FROM elx_menu WHERE id='54'
14 SELECT sgid, sgtitle FROM elx_eshop_groups WHERE sgcountries LIKE '%GR%'
15 SELECT sgtitle FROM elx_eshop_groups WHERE sgid='1'
16 SELECT p.*, c.seotitle, c.title AS xtitle, c.dialect1 AS xdialect1, c.dialect2 AS xdialect2, c.dialect3 AS xdialect3, r.price, r.discount, r.tax FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid LEFT JOIN elx_eshop_prices r ON r.id=p.id WHERE p.id='741' AND p.published='1' AND c.published='1' AND r.sgid='1'
17 SELECT folder, element, published, CONCAT(folder,'/',element) AS lookup FROM elx_mambots WHERE published > 0 AND access IN (29) AND folder='content' ORDER BY ordering
18 SELECT params FROM elx_mambots WHERE element = 'autoads' AND folder = 'content'
19 SELECT v.vid, v.vgid, v.textvalue, v.amount, g.title, g.dialect1, g.dialect2, g.dialect3 FROM elx_eshop_variants v LEFT JOIN elx_eshop_vargroups g ON g.vgid=v.vgid WHERE v.product_id='741'
20 UPDATE elx_eshop_products SET hits='1200' WHERE id='741'
21 SELECT x.extraid, x.title, x.dialect1, x.dialect2, x.dialect3, x.search, v.extravalue FROM elx_eshop_products_extra x LEFT JOIN elx_eshop_extra_values v ON v.extraid=x.extraid WHERE v.productid='741'
22 SELECT rating_sum, rating_count FROM elx_eshop_rating WHERE id='741'
23 SELECT product1, product2 FROM elx_eshop_related WHERE product1='741' OR product2='741'
24 SELECT p.id, p.title, p.dialect1, p.dialect2, p.dialect3, i.file AS image, c.seotitle, r.price, r.discount, r.tax FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid LEFT JOIN elx_eshop_prices r ON r.id=p.id LEFT JOIN elx_eshop_images i ON i.id=p.id WHERE p.mid = '86' AND p.id <> '741' AND ptid='7' AND p.published='1' AND c.published='1' AND r.sgid='1' GROUP BY p.id ORDER BY rand()
25 SELECT manufacturer FROM elx_eshop_manufacturers WHERE mid='86'
26 SELECT parent FROM elx_eshop_categories WHERE cid='5' AND published='1'
27 SELECT title, dialect1, dialect2, dialect3, seotitle FROM elx_eshop_categories WHERE cid = '5' AND published='1'
28 SELECT COUNT(cartid) FROM elx_eshop_cart WHERE session_id='1hWZ4AC7V4RElvlXMN7QG5a7x1eekkdm9SguezRNrSE'
29 SELECT file FROM elx_eshop_images WHERE id='741'
30 SELECT manuftitle FROM elx_eshop_product_types WHERE ptid='7'
31 SELECT id FROM elx_components WHERE name = 'Syndicate'
32 SELECT * FROM elx_components WHERE id='17'
33 SELECT m.id, m.title, m.module, m.position, m.content, m.showtitle, m.params, m.language FROM elx_modules m, elx_modules_menu mm WHERE m.published='1' AND m.access IN (29) AND m.client_id='0' AND ((m.language IS NULL) OR (m.language LIKE '%greek%')) AND mm.moduleid=m.id AND ((mm.menuid = '0') OR (mm.menuid = '54')) ORDER BY m.ordering
34 SELECT id, title, module, position, content, showtitle, params, language FROM elx_modules WHERE module='mod_search' AND published='1' AND access IN (29) AND client_id='0' AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%greek%'))
35 SELECT * FROM elx_menu WHERE menutype='topmenu' AND published='1' AND access IN (29) AND ((language IS NULL) OR (language LIKE '%greek%')) ORDER BY parent,ordering
36 SELECT * FROM elx_eshop_categories WHERE published='1' ORDER BY parent ASC, ordering ASC
37 SELECT id, language FROM elx_menu WHERE id='54'
38 SELECT p.id, c.seotitle FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid WHERE p.id='741'
39 SELECT p.id, c.seotitle FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid WHERE p.id='741'
40 SELECT COUNT(session_id) FROM elx_session WHERE gid='29'
41 SELECT COUNT(DISTINCT username) FROM elx_session WHERE userid<>'0' AND gid <> '29'
42 UPDATE elx_eshop_cart SET userid='0', ipaddress='54.234.153.197' WHERE session_id='1hWZ4AC7V4RElvlXMN7QG5a7x1eekkdm9SguezRNrSE'
43 SELECT b.cartid, b.quantity, b.variant, p.id, p.cid, p.immaterial, p.weight, r.price, r.discount, r.tax FROM elx_eshop_cart b LEFT JOIN elx_eshop_products p ON p.id=b.product_id LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid LEFT JOIN elx_eshop_prices r ON r.id=p.id WHERE b.session_id='1hWZ4AC7V4RElvlXMN7QG5a7x1eekkdm9SguezRNrSE' AND p.published='1' AND c.published='1' AND r.sgid='1' GROUP BY p.id
44 SELECT COUNT(*) FROM elx_banner WHERE showbanner = '1'
45 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' ORDER BY rand()
46 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND bid NOT IN (0,7) ORDER BY rand()
47 SELECT * FROM elx_banner WHERE showbanner = '1' AND bid IN (0,7) ORDER BY rand()
48 UPDATE elx_banner SET impmade = impmade + 1 WHERE bid = '7'
49 SELECT p.id, p.cid, p.title, p.dialect1, p.dialect2, p.dialect3, p.mid, p.immaterial, p.sku, p.in_stock, p.specialoffer, p.offerexpire, c.title AS ctitle, c.dialect1 AS cdialect1, c.dialect2 AS cdialect2, c.dialect3 AS cdialect3, c.seotitle, m.manufacturer, r.price, r.discount, r.tax, i.file AS image FROM elx_eshop_products p LEFT JOIN elx_eshop_categories c ON c.cid=p.cid LEFT JOIN elx_eshop_manufacturers m ON m.mid=p.mid LEFT JOIN elx_eshop_prices r ON r.id=p.id LEFT JOIN elx_eshop_images i ON i.id=p.id WHERE p.published='1' AND c.published='1' AND r.sgid='1' GROUP BY p.id ORDER BY p.dateadded DESC